Strona główna (Aktywa netto)

 Ekonomia 

Strona główna  
 
 
Strona główna » Ekonomia » Aktywa netto


 

Aktywa netto

Ekonomia  Aktywa funduszu inwestycyjnego  Aktywa Netto Funduszu

Aktywa netto na jednostkę uczestnictwa - Słownik ubezpieczeniowy - Ubezpieczenie.com.pl
wartość aktywów netto funduszu w dniu wyceny podzielona na liczbę jednostek uczestnictwa. ...


funduszu
Opis
wartość aktywów funduszu zmniejszona o zobowiązania funduszu. Co do wartości równe są kapitałowi własnemu jednostki.

Wpisz szukane słowo
>
Aktywa Netto Funduszu
Termin Aktywa Netto Funduszu należy do kategorii: emerytury
Wartość aktywów funduszu zmniejszona o zobowiązania funduszu ...

funduszu
Angielski odpowiednik: Net Asset Value (NAV)
funduszu - Aktywa Funduszu pomniejszone o zobowiązania Funduszu Inwestycyjnego.

Aktywa netto - jest to kolejny termin, na który warto zwrócić uwagę. W myśl obowiązującej ustawy o rachunkowości przez aktywa netto rozumie się aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania, ...

Zajmiemy się natomiast jej aktywami i zobowiązaniami oraz wyznaczymy . Poniżej przedstawiamy aktywa i zobowiązania spółki wycenione już do wartości godziwej. Jak widać, w tym przypadku spółki przejmowanej wynoszą 30.000 (70.

aktywa netto - aktywa własne pomniejszone o zobowiązania odpowiadające wartościowo kapitałowi własnemu, czyli wartość "na czysto"; ...

Zobacz także: Zobacz także: Aktywa, Fundusz, Towar, Kapitał, Papier

Ekonomia  Aktywa funduszu inwestycyjnego  Aktywa Netto Funduszu

 
RSS Mobile